Indywidualne ćwiczenia usprawniająco-terapeutyczne – wykorzystujące kinezyterapię i system ćwiczeń Hathajogi. Ćwiczenia te polegają na wzmacnianiu i rozciąganiu mięśni, zwiększaniu ruchomości w stawach, wpływają na polepszenie koncentracji, działają uspokajająco na emocje i umysł. Dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta/klienta.

 

 

 

Cel ćwiczeń usprawniających:

 • Przyspieszenie procesów naprawczych i zastępczych w układzie ruchu i narządach wewnętrznych.
 • Zabezpieczenie przed wykształceniem wadliwej kompensacji.
 • Przeciwdziałanie wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mięśniowo-więzadłowym.
 • Zapobieganie powikłaniom krążeniowo-oddechowym.
 • Poprawa ogólnej wydolności ustroju.
 • Profilaktyka schorzeń narządu ruchu, krążenia i układu oddechowego.
 • Zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni.
 • Przywrócenie równowagi mięśniowej, zapobiegającej nawrotom dolegliwości.
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych.

 

 

 

Zalety kinezyterapii:

 • Sposób, rodzaj, dawkowanie i natężenie ćwiczeń dobierane są indywidualne dla każdego pacjenta/klienta, z uwzględnieniem przyczyn i obrazu klinicznego choroby, charakteru dolegliwości bólowych, wydolności krążeniowo-oddechowej, współistnienia innych schorzeń, przygotowania ogólnokondycyjnego i wieku osoby chorej. Ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu i źle wpływać na układy: krążenia i oddechowy.
 • Ćwiczenia wykonywane są pod nadzorem fizjoterapeuty, co ogranicza powikłania i umożliwia właściwą modyfikację leczenia.